Tạo và xóa các ghi chú – ghichu

Các bước:

1. Bấm vào biểu tượng ứng dụng ứng dụng Super note

2. Bấm vào add a new notebook để tạo

3. Ghi chú tập tin, chọn kích thước trang và template, trang ghi chú sẽ xuất hiện ngay lập tức

4. Bấm vào Edit từ biểu tượng cài đặt

5. Chọn các tập tin và bấm biểu tượng thùng rác để xóa

6. Bạn cũng có thể bấm vào các ghi chú của trang trong vài giây để xóa hoặc thực hiện các thao tác khác

Xem thêm: Học cách làm sao đọc được suy nghĩ của người khác

Next Post

Discussion about this post

Bài Viết Mới.